OFERTA

Stawiamy na jakość oraz rzetelność dostarczanych rozwiazań, a nasza wykwalifikowana kadra sprawnie identyfikuje potrzeby przedsiębiorców.
Atuty te sprawiają, że jesteśmy doskonałym partnerem biznesowym dla firm o różnym profilu oraz wielkości (od mikro- po duże przedsiębiorstwa),
a nasze usługi charakteryzuje wszechstronność i kompleksowość.

Rekrutacje stałe


Usługa rekrutacji stałej polega na znalezieniu odpowiednich kandydatów na wskazane stanowisko. Głównym celem związanej z tym selekcji jest takie dopasowanie profilu potencjalnego pracownika, aby swoimi umiejętnościami oraz doświadczeniem spełniał on oczekiwania pracodawcy. Oferujemy usługi z zakresu kompleksowego procesu rekrutacji – selekcję kandydatów oraz realizację rozmów kwalifikacyjnych, które zweryfikują ich rzeczywistą zdolność do objęcia danej posady.

Leasing pracowniczy


Praca tymczasowa jest elastycznym rozwiązaniem, które polega na kierowaniu do pracy kandydatów zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej na rzecz oraz pod kierownictwem pracodawcy. Sposób ten doskonale sprawdza się w przypadku wahań związanych z sezonowością produkcji pozwalając na elastyczne dostosowanie zatrudnienia do aktualnego zapotrzebowania na siłę roboczą. Umożliwia również redukcję kosztów i ryzyka związanego z rotacją pracowników oraz stanowi narzędzie pozwalające na zatrudnianie kandydatów o niezbędnych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Outsourcing
kadrowo-płacowy

Payroll jest nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie outsourcingu obsługi kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa. Proponujemy realizację tej usługi w odpowiedzi na potrzeby klientów, którzy oczekują elastycznych rozwiązań biznesowych. Nasza oferta obejmuje pełną obsługę kadrowo-płacową lub indywidualnie dopasowany pakiet świadczeń. Powierzenie nam tych ważnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala skoncentrować się na realizacji celów biznesowych oraz redukcję kosztów zatrudnienia.

Usługi księgowe


Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z zakresu rachunkowości i podatków wspieramy naszych klientów w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej. Posiadamy w tym celu odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem Ministerstwa Finansów (nr rej. 49446/2011). Będąc ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej bierzemy tym samym pełną odpowiedzialność za usługi wykonywane względem naszych klientów. Nasze kompetencje i indywidualne podejście do współpracy pomagają osiągnąć sukces w biznesie.

hireo.outsourcing

zapewnia kompleksowe wsparcie
dla firm poszukujących pracowników
z krajów Europy Wschodniej.

Sprawnie i rzetelnie realizujemy procesy rekrutacyjne na stanowiska wykwalikowane oraz fizyczne. Oferujemy również wsparcie działań związanych z legalizacją zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców w Polsce.

Korzystając z naszych usług zapewnisz swojej firmie uzupełnienie braków personalnych oraz optymalizację kosztów pracowniczych. Współpracę możemy również rozszerzyć o pełną obsługę kadrowo-płacową.

Dla pracownika

Dla pracownika

Dla pracownika

Proces zatrudniania
pracowników obejmuje:

 • rekrutację kandydatów
 • legalizację pracy: dbałość o formalności związane z uzyskaniem i przedłużaniem wizy, zezwoleniem na pracę, kartami pobytu, rejestracją kandydata w Urzędzie Pracy itd.
 • koordynację przyjazdu pracownika do Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • pomoc w zapewnieniu zakwaterowania dla pracowników

Jesteśmy również biurem rachunkowym
świadczącym kompleksowe usługi księgowe oraz podatkowe.


Księgi
handlowe

 • opracowanie zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych CIT
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku PIT i VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • sporządzanie bilansów oraz rachunków zysków i strat.

Księgi
przychodów
i rozchodów

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT
 • roczne zeznania podatkowe
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • reprezentowanie Klienta w uzgodnionym zakresie przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Ryczałt


 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowe
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT
 • roczne rozliczenie działalności - deklaracje roczne
 • reprezentowanie firmy i załatwianie wszelkich formalności w Urzędach Skarbowych i ZUS
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych.

Kadry
i płace

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • przygotowywanie dokumentów kadrowych związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • obliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracownika
 • sporządzanie deklaracji do ZUS ( przekaz elektroniczny)

skontaktuj się z nami

Kontakt

telefon: +48 503 192 475

Paulina Ignaszak
ul. Lazurowa 22
62-300 Września

biuro@hireo.pl